Kontakt informasjon

Kontaktpersoner og adresser for våre avdelinger finner du ved å velge fra menyen.
Felles sentrabord for Oslo, Bergen og Stavanger telefon 05 314


Registrer deg for ledige stillinger
Søknader kan ikke mottas på email, og kan kun sendes via vår søkerportal.

Register for vacant positions
Applications can not be sent by email, and should be submitted via our applicant portal.

Spørsmål om ledige stillinger kan stilles til et av våre avdelingskontorer i den byen du søker jobb.

Questions about vacancies can be made to one of our branch offices in the city where you apply for a job.

Click to register your application
Produkter_tekst.jpg
Sidebarlink