Våre medarbeidere - ditt ansvar - velg rett samarbeidspartner!

Ved innleie fra et bemanningsselskap, ligger et stort ansvar på oppdragsgiver. Det er derfor viktig at du velger en attraktiv og profesjonell samarbeidspartner. Vi har de nødvendige godkjenninger og sertifiseringer og kan dokumentere ryddige forhold. På denne siden kan du lese litt om gjeldende lover, regler og direktiver og hvorfor de er viktige for deg som oppdragsgiver.

Clockwork Bemanning AS har inngått tariffavtale, Fellesoverenskomsten for Byggfag (FOB) med Fellesforbundet med virkning fra 10.02.2013.

 

Tariffavtalen synliggjør at vi jobber seriøst med arbeidsforholdene for våre medarbeidere.

 

For våre kunder betyr en tariffavtale en ekstra trygghet for at vi overholder de etter hvert så mange lover, regler og ansvarsområder som gjelder både for oppdragsgivere og synligjør Clockwork som en seriøs leverandør av bemanning.

27.05.2014
Les mer

”Vikarbyrådirektivet” fra EU ble innført i Norge fra 1/1 2013, og er innlemmet i arbeidsmiljølovens § 14-12. Kort oppsummert sier dette at innleide arbeidstakere skal likebehandles med sammenlignbare ansatte i innleiebedriften når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Hvordan dette skal praktiseres er relativt omdiskutert og innfløkt, og vi bistår gjerne med rådgivning deg som kunde om du er usikker på hvordan du skal gå frem.

27.05.2014
Les mer

BNL, Byggenæringens Landsforening har i samarbeid med Fellesforbundet utgitt en veileder om regelverket som gjelder for å unngå sosial dumping, og konkrete råd om hvordan din bedrift bør forholde seg til dette.

 

Her omtales også forhold rundt informasjonsplikt, innsynsrett og påsesplikt som gjelder i samarbeid mellom innleier og utleier.

 

Veilederen kan lastes ned på BNL sine sider eller ta kontakt med oss i Clockwork.

27.05.2014
Les mer

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014.

 

Ordningen dokumenterer bemanningsselskapet sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

27.05.2014
Les mer

Det er i dag ulovlig å benytte et bemanningsselskap som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet.

 

Bemanningsselskapet må hvert år søke om å få denne godkjenningen, og må dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter, registrering i relevante offentlige registre, og at de oppfyller bestemte krav til organisering og økonomi.

 

På arbeidstilsynets sider finnes et søkbart register over hvem som er godkjent.

27.05.2014
Les mer

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles.


StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

27.05.2014
Les mer

Et bemanningsselskap som er medlem av NHO Service, avdeling for bemanningsbransjen fremstår som en profesjonell, attraktiv og ryddig samarbeidspartner og arbeidsgiver. Foruten ordningen "Revidert Arbeidsgiver" som er pålagt alle medlemmer før utgangen av 2016 har NHO Service utarbeidet etiske retningslinjer, avtaleverk, normer og prosedyrer som gjelder for medlemmene.

27.05.2014
Les mer

Som bemanningsselskap kan man søke kemneren i sin lokale skattekommune om generelt fritak for solidaransvar for sine oppdragsgivere knyttet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Kemneren foretar en vurdering basert på revisorbekreftelse, selskapets økonomi og betalingshistorikk for skatt, arbeidsgiveravgift, mva og andre offentlige innbetalinger før et slikt fritak gis.

 

08.12.2014
Les mer
Click to register your application
Produkter_tekst.jpg
Sidebarlink
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.
TILBAKEMELDING
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
*
Kommentar:
Skriv inn koden